Μεγάλη δικαίωση με απόφαση της 21-05-2019 να συμπεριληφθούν οι δευτερεύουσες αποδοχές στο ΕΦΑΠΑΞ

    Δικαίωση αφού 21-05-2019 υπογράφτηκε απόφαση ώστε στο εφάπαξ να συμπεριληφθούν και οι δευτερεύουσες αποδοχές. Με αριθμό πρωτοκόλου φ 30269/15083/Δ16.394 ήδη έχει σταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες 1. ΕΤΕΑ ΕΠ Φιλελλήνων 13-15 τκ 10557  2.Αυτοτελές τμήμα Υποστήριξης Ασφάλισης και παροχών Σταδίου 24 τκ 10564.  3. Γ΄Διε/νση Εφάπαξ Παροχών Α΄τμήμα απονομής εφάπαξ Ακαδημίας 58 τκ 10679. ώστε στο εφάπαξ να συμπεριληφθούν και οι δευτερεύουσες αποδοχές.

   Στις αμέσως προσεχώς ημέρες θα ενημερώσουμε τα μέλη μας (μέσα στην εβδομάδα που έρχεται) με περισσότερες λεπτομέρειες για δικαιούχους και  τις ενέργειες που πρέπει να προβούνε. 

                                                                                    Το Διοικητικό Συμβούλιο