Πρακτικά Γ.Σ 08 - 05 - 2019

         ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  Σ.Σ.Σ.Μ.Θ   8 ΜΑΪΟΥ 2019 

  Σήμερα 8 Μαίου 2019 και ώρα 09:30 στο Ε.Κ.Θ πραγματοποιείται η ετήσια Γενική Συνέλευση του Σ.Σ.Σ.Μ.Θ με συμετοχή 68 μελών και βρισκόμενη σε απαρτία ανεξάρτητα τον αριθμό αφού είναι η 2η ορισμένη ημερολογιακά. Η πρώτη ήταν 30 Απριλίου και αφού δεν είχε απαρτία δεν πραγματοποιήθηκε.

  Πρόεδρος Τύπος: Σταύρος: σας καλωσορίζω στην Ετήσια Γ.Σ  του σωματείου μας, χρόνια πολλά και διαδικαστικά θα πρέπει να εκλέξουμε ένα πρόεδρο της Γ.Σ. Θέλει κάποιος να αναλάβει; Αφού δεν υπάρχει διαθέσιμος προτείνω τον Μπερμπεργιάννη Δημήτρη ο οποίος είναι γνώστης των διαδικασιών. Ψηφίζεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

  Πρόεδρος Γ.Σ: Ευχαριστώ και γω με την σειρά μου να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας αν και περίμενα πολλούς περισσότερους. Πριν ξεκινήσουμε θα ήθελα να σηκωθούμε όλοι όρθιοι και να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγής προς τιμή των συναδέλφων που φύγαν. (ενός λεπτού σιγής). Ξεκινάμε την διαδικασία με τον οικονομικό απολογισμό.

                                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  Γιαννακόπουλος Αντώνης (μέλος εξελεγκτικής επιτροπής): Ανάγνωση της έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής.

  Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες.  Η εξελεγκτική επιτροπή που εκλέχθηκε από τις εκλογές της 17-5-2018 αποτελούμενη από τους Γιαννακόπουλος Αντώνης, Μπερμπεργιάννης Δημήτρης και Πασχούλας Βασίλης στις 18-04-2019 συνήλθε στα γραφεία του συνδέσμου μας σύμφωνα με το καταστατικό και προέβη σε λεπτομερή έλεγχο των οικονομικών περιόδου από 01-04-2018 μέχρι 31-03-2019. Τέθηκαν υπ' όψιν μας όλα τα σχετικά παραστατικά, το βιβλίο εσόδων - εξόδων και όλα τα στελέχη των διπλοτύπων αποδείξεων, εισπράξεων και πληρωμών, τα οποία βρέθηκαν σε απόλυτη τάξη τηρούμενα με ακρίβεια.  Οι εισπράξεις διενεργήθηκαν βάσει: 1ον Συνδρομών των μελών από το Γ.Λ.Κ και του ΤΑΠΟΤΕ. 2ον Προσφορές μελών. 3ον Από εκδρομές - χορούς - οικονομικές ενισχύσεις - διάφορα έσοδα. Δαπάνες α0 για αντιμετώπιση των λειτουργικών εξόδων του συνδέσμου (ενοίκια - κοινόχρηστα - ΔΕΗ - ΟΤΕ - έξοδα εκτύπωσης). β0 Διάφορα έξοδα - γραφική ύλη - ποτά - ταχυδρομικά τέλη - δακτυλογραφήσεις - εκδηλώσεις (πίτες κλπ). Οι δαπάνες είναι δικαιολογημένες και αυτό φαίνεται από τις σχετικές αποδείξεις πληρωμών. Τα αποτελέσματα της χρήσης κατά της άνω περιόδου έχουν ως εξής:

   Υπόλοιπο προηγούμενης περιόδου 31-3-2018 32. 685,39 ευρώ. Έσοδα περιόδου 1-4-2018 μέχρι 31-3-2019 35.256,00 ευρώ. Σύνολο: 67.941,39 ευρώ.

  Ανάλυση εσόδων: Α. συνδρομές ΤΑΠΟΤΕ 31.179,00 Β. συνδρομές Γ.Λ.Κ 2.733,00 Γ. προσφορές μελών 1.344,00. σύνολο 35.256,00       Πληρωμές: Έξοδα 1-4-2018 μέχρι 31-3-2019 31.311,02 ευρώ Υπόλοιπο εις νέα περίοδο 36.630,37 ευρώ.

  Ανάλυση εξόδων: Α. ενοίκια 3.300,00 Β. έξοδα κίνησης Δ.Σ 6.475,00 Γ. εισφορές ΤΑΠΟΤΕ 9.350,00 Δ. εφημερίδα (τύπος) 2.369,00 Ε. διάφορα έξοδα 5.907,69 ΣΤ. ΔΕΗ 600,00 Ζ. ΟΤΕ 748,00 Η. Κοινόχρηστα 482,20 Ι. Κοινωνικές εκδηλώσεις 2.078,33 Σύνολο 31.311,00 ευρώ.  Υπόλοιπο ταμείου την 31 - 03 - 2019  36.630,37

  Τα 20.000,00 ευρώ είναι κατατεθειμένα στο Τ.Τ κλειστά με τους τόκους που είναι 753,95 ευρώ, τα υπόλοιπα χρήματα έως 31 - 03 - 2019 τα οποία ανέρχονται στο ποσό 13.715,68 ευρώ είναι κατατεθειμένα στην Εθνική τράπεζα καθώς και το ποσό των 182,00 ευρώ για χρήση.

  Από τα ανωτέρω αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι τα οικονομικά του συνδέσμου βρίσκονται σε καλή κατάσταση με το σημερινό χρηματικό απόθεμα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι με προσοχή και υπευθυνότητα γίνεται η διαχείριση των χρημάτων μας αποφεύγοντας τις αλόγιστες και περιττές δαπάνες. Μετά τα παραπάνω η εξελεγκτική επιτροπή προτείνει προς τη γενική συνέλευση την απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε ευθύνη διαχείρησης για την ελεγχόμενη περίοδο. 

  Θεσσαλονίκη 18-4-2019 η εξελεγκτική επιτροπή ακολοθούν οι υπογραφές των τριών μελών.

  Τέλος επειδή ασχολούμαι χρόνια με τα κοινά να δώσω συγχαρητήρια στον ταμία μας για την άρτια οργάνωση του ταμείου που θα την ζήλευαν πολλά σωματεία.

  Λιγομενίδης Ιορδάνης (ταμίας): Χρόνια πολλά και από μένα. Ευχαριστώ τον Αντώνη για τα καλά του λόγια. Ανέλαβα το ταμείο πέρσι μετά τις εκλογές από τον Παραστατίδη Γεώργιο και προσπαθώ μα είμαι όσο γίνεται τυπικός. Τα έξοδα εκτός από τα πάγια επιβαρύνθηκε το ταμείο τελευταία λόγω των πιτών (εκδηλώσεις) και την αγορά που κάναμε ενός κλιματιστικού και καρέκλες για τα γραφεία μας.

  Πρόεδρος Γ.Σ : Έχει καποιος να ρωτήσει η να πει κάτι για τα οικονο0μικά; Αφού δεν θέλει κάποιος να ψηφίσουμε τον οικονομικό απολογισμό δια ανατάσεως του χεριού. ΟΜΟΦΩΝΑ. Συνεχίζουμε με τον διοικητικό απολογισμό. 

                                                                      ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

  Συγνώμη θα συνεχιστουν τα πρακτικά κάποια άλλη στιγμή. ευχαριστώ ο διαχειριστής.