29-11-18 Επείγον: Νέα ενημέρωση προς τα μέλη μας για αγωγές και αιτήσεις προς ΕΦΚΑ

  Προσοχή: Όσοι έχουν κάνει αγωγή με τους 2 δικηγόρους Τελλή Έφη & Μπακέλα Χρήστο είναι καλλυμένοι δεν χρειάζεται να προβούν σε καμμιά ενέργεια.

 Μετά από σημερινή ενημέρωση που είχαμε όμως, ΕΠΕΙΓΟΝ να κάνουν αίτηση στον ΕΦΚΑ για τις μειώσεις ΟΣΟΙ έχουν κάνει αγωγή  (και όσοι δεν έχουν κάνει) με Κόρκα Ι. ( η αγωγή όσοι έχουν κάνει αφορά την κύρια σύνταξη και δώρα αλλά δεν αφορά την επικουρική).

 Επίσης όσοι έχουν κράτηση εισφορά αλληλεγγύης μπορούν να προβούν σε αγωγή κανονικά 15+2 ευρώ. Τα δικαιολογητικά: εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής, το εργολαβικό (υπάρχουν στο σωματείο),  απόφαση κύριας σύνταξης  4 βεβαιώσεις αποδοχών (ετήσιες) 2014-15-16-17 και 2 ενημερωτικά πρόσφατα του 2018 .