30-10-18 Ενημέρωση προς τα μέλη μας σχετικά με τις αιτήσεις προς ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑ ΕΠ και αγωγές για τις μειώσεις ν4051, ν 4093 και δώρα -επιδόματα.

   Όσα μέλη μας έχουν κάνει αγωγή με τους 2 δικηγόρους από Θεσσαλονίκη (Τελλή Έφη και Μπακέλα Χρήστο) δεν χρειάζεται να προβούν σε καμμιά άλλη ενέργεια. Καλύπτονται για τις μειώσεις  ν 4051, ν 4093, δώρα - επιδόματα και επικουρικό. (399 οι ενάγοντες)

   Όσοι δεν έχουν κάνει αγωγή όπως τα παραπάνω μέλη μπορούν να προβούν και τώρα σε προσφυγή καταθέτοντας αγωγή. Μπορούν να την κάνουν στον δικηγόρο που συνεργάζεται το σωματείο μας και η Ομοσπονδία Κόρκα Ιωάννη ή οπουδήποτε αλλού θέλετε. Για αγωγή στον Κόρκα το κόστος είναι 20 ευρώ συν 2 ευρώ για έξοδα αποστολής και τα δικαιολογητικά που θέλει είναι 1. Εξουσιοδότηση προς δικηγόρο (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής)  2. Εργολαβικό (αυτά το 1 και 2 έντυπα υπάρχουν στο σωματείο μας) 3, απόφαση κύριας σύνταξης 4, δύο ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών του 2016 και 2017 και 5. ενημερωτικό σημείωμα μηνιαίο από το 2018. ΠΡΟΣΟΧΗ μέχρι τέλος Νοε 2018.

   Όσοι πάλι δεν θέλουν να κάνουν προσφυγή καλό είναι να κάνουν αιτήσεις προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑ ΕΠ. Υπάρχουν έντυπες αιτήσεις που κατατίθονται στα αντίστοιχα ταμεία αλλά καλύτερα να υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο σάϊτ του ΕΦΚΑ όπου αναφέρονται ως <<αιτήσεις για τις μειώσεις συνταξιούχων>>  ΠΡΟΣΟΧΗ διορία έως 31 - 12 - 2018 

    Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του σωματείου μας.

                                                                              Το Διοικητικό Συμβούλιο