19-10-2018 Ενημέρωση σχετικά με τις αγωγές για τις μειώσεις συντάξεων συν τα Δώρα.

  Το σωματείο μας ενημερώνει τα μέλη του με το θέμα των μειώσεων και την περικοπή των δώρων.

  1ον Όσα μέλη μας έχουν κάνει αγωγή με τους 2 δικηγόρους Θεσσαλονίκης (και καταθέσαν στην τράπεζα 15 συν 15 στους δικηγόρους) δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι, είναι καλυμμένοι. Σημείωση: (400 μέλη μας έχουν κάνει αγωγή.)

  2ον Όσοι δεν προβήκαν στην παραπάνω αγωγή μπορούν αν θέλουν να κάνουν αγωγή με τον δικηγόρο Κόρκα Ι που συνεργάζεται το σωματείο μας και η Ομοσπονδία. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι: α) απόφαση κύριας σύνταξης β) βεβαιώσεις αποδοχών 2016 και 2017 γ) ένα μηνιαίο ενημερωτικό του 2018. το κόστος είναι 20 ευρώ συν 2 ευρώ για έξοδα αποστολής.