11/10/18 Ενημέρωση σχετικά μετά την δικαίωση συνταξιούχου από τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης για τα δώρα.

  Ενημερώνουμε όλα τα μέλη μας πως για το θέμα των μειώσεων που έχουμε υποστεί και για τα δώρα, σαν σωματείο προτρέψαμε τα μέλη μας εδώ και 3χρόνια να κάνουν αγωγές και συνεργαστήκαμε με τους δικηγόρους από Θεσσαλονίκη Τελλή Ευτυχία και Μπακέλλας Χρήστο.  Ο συνολικός αριθμός των μελών μας που προβήκαμε σε αγωγές ανέρχεται σε 400. Αυτοί δεν χρειάζεται να ανησυχούν ούτε να προβούν σε κάποια άλλη ενέργεια.

  Προσοχή όσοι δεν έχουν κάνει αυτήν την αγωγή μπορούν να προβούν σε αγωγή για το θέμα των μειώσεων (ν 4051, 4093 και δώρων) στον Κόρκα Ι, δικηγόρο που σενεργάζεται το σωματείο μας. Δικαιολογητικά: 1. απόφαση σύνταξης (κύρια) 2. βεβαιώσεις αποδοχών 2016 & 2017 3. ενημερωτικό σύνταξης (μηνιαίο) του 2018 4. εξουσιοδότηση προς δικηγόρο (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής) 5. εργολαβικό.  Η εξουσιοδότηση και το εργολαβικό υπάρχουν στο σωματείο μας. Το κόστος είναι 20 ευρώ συν 2 ευρώ για τα έξοδα αποστολής.

  Για περισσότερες πληροφορίες στο σωματείο μας.

                                                                                        Το Διοικητικό Συμβούλιο