Κατατέθηκε αίτηση στο Συμβούλιο Επικρατείας για την εισφορά αλληλεγγύης

  Το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώνει τα μέλη του πως το δικηγορικό γραφείο του Κόρκα Ιωάννη με το οποίο συνεργαζόμαστε κατέθεσε αίτηση στο Συμβούλιο Επικρατείας για να συζητηθεί η αντισυνταγματικότητα του νόμου για την κράτηση που μας γίνεται με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Να σημειωθεί πως είναι μόνο για τα μέλη μας και τα έξοδα τα ανέλαβε αποκλειστικά ο ίδιος λόγω της καλής συνεργασίας που έχουμε.

                                          Το Διοικητικό Συμβούλιο