Επιστολή του συνδέσμου μας προς υπουργό εργασίας 15-02-18

ΠΡΟΣΥπουργό ΕργασίαςΚοινοποίηση: Υφυπουργό εργασίαςΚύριε Υπουργέ το τελευταίο διάστημα τα Μ.Μ.Ε και ο τύπος αναφέρονται σε παράνομες κρατήσεις που γίνονται στους συνταξιούχους. Πρώτον από τον Ν 3986/11 στις επικουρικές συντάξεις καθ’ ότι με την αναπροσαρμογή της με τον Ν 4387/16 παράγραφος 90 , έχουν μειωθεί δραστικά και υπολείπονται κατά πολύ από τα 300 ευρώ για να τους γίνεται κράτηση 3% ή 4% ή 5%. Δεύτερο με τον Ν 4093 τους γίνεται επιπλέον κράτηση διότι κύρια και επι­κουρική δεν ξεπερνά τα 1500 ευρώ.Για τον λόγο αυτό ζητούμε για τις περιπτώσεις αυτές που οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ γνωρίζουν και άμεσα μπορούν να υπολογίσουν τα παράνομα παρακρατηθέντα ποσά από κάθε συνταξιούχο όπως έκαναν και με τις εισφορές του ΕΟΠΥΥ όπως έκαναν και με υπουργική κυβερνητική εντολή να υποχρεώσετε τις Διοικήσεις των ταμείων να προβούν στις απαραίτητες άμεσες ενέργειες, που θα διορθώσουν τα προβλήματα αυτά και να επιστρα φούν τα επιπλέον ποσά στους δικαιούχους. Επιπλέον να δώστε εντολή ώστε κάθε μεταβολή που γίνεται στις συντάξιμες αποδοχές αυτή να εμφανίζεται αναλυτικά στο μηνιαίο ενημερω­τικό σημείωμα κάθε συνταξιούχου.Σας επισημαίνουμε και πάλι πως είναι δική σας υποχρέωση αυτή η παρέμβαση εφ’ όσον οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν την εφαρμογή νομοθετικών ρυθμίσεων. Με τον τρόπο αυτό θα απαλλάξετε χιλιάδες συνταξιούχους από την περιττή ταλαιπωρία να προσέρχονται στις υπη­ρεσίες των ταμείων για να υποβάλουν αιτήσεις και πολύ περισσότερο να προσφεύγουν στην δικαιοσύνη με το αζημίωτο.Πιστεύουμε πως θα δείτε το πρόβλημα και ευελπιστούμε πως θα δώσετε άμεσα λύση.Ευχαριστούμε