Αίτηση προς ΕΦΚΑ για νόμο 4093/2012 (13-02-18)

  Ζητάμε την κατανόηση γιατί η αίτηση δεν είναι στοιχισμένη σωστά. Μπορείτε να την γράψετε εσείς ακόμα και χειρόγραφα ενώ στα γραφεία μας υπάαρχει έντυπο. Τώρα ποιοί μπορούν να κάνουν αίτηση; Ο πρόεδρος μπορεί να κάνει υπολογισμούς εφ' όσον έχει ενημερωτικά κύριας και επικουρικής.                                         

      ΑΙΤΗΣΗ

 Επώνυμο .........................................                                                                           ΠΡΟΣ

 Όνομα .............................................                                                      ΕΦΚΑ  Κλάδου σύνταξης ΤΑΠ - ΟΤΕ

 Όνομ. πατρός .................................                                  Παρακαλώ όπως

 Δ/νση...............................................                  1.Να αποτυπώσετε το νέο πραγματικό άθροισμα συντάξεων που λαμβάνω από την κύρια   Περιοχή ..........................................                      επικουρική και να επαναϋπολογίσετε - αναπροσαρμόσετε το  ποσό της μείωσης στην    Ταχ. κωδικας ...................................                      κύρια  σύνταξη μου με τον Ν 4093/2012 λαμβάνοντας υπ' όψιν το πραγματικό άθροισμα     Ιδιότητα ...........................................                     όπως  αυτό διαμορφώθηκε μετά 1-6-16 λόγω περικοπής της επικουρικής μου σύνταξης.       Αριθ. μητρώου ΙΚΑ .........................                   2.Να μου επιστραφούν όλες οι διαφορές από τυχόν αυξημένες κρατήσεις που μου επιβά-     Τηλέφωνο .......................................                      λατε στην κύρια σύνταξη εφ' όσον η κράτηση του ν 4093/2012 αποδεχθεί μικρότερη με βά   fax ..................................................                       βάση το πραγματικό άθροισμα συντάξεων που λαμβάνω από 01 - 06 - 2016 έως σήμερα.   e-mail ................................................. 

 

 

Ημερομηνία ...................................................                                                                Ο αιτών - η αιτούσσα