02/01/18 Ενημέρωση για την πληρωμή συντάξεων Ιανουαρίου.

   Μετά την σύγχυση που δημιουργήθηκε με την πληρωμή σύνταξης Ιανουαρίου 2018 ( σε αρκετούς συνταξιούχους πιστώθηκαν 2 διαφορετικά ποσά τα οποία δεν αντιστοιχούν στα ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης Ιανουαρίου 2018) και αφορά τους συνταξιούχους που ήταν πριν τις  01-01-2012 το σωματείο μας αποτάνθηκε στο ταμείο μας και η απάντηση που μας δόθηκε από τον άμεσα υπεύθυνο είναι: 

  Θα αναρτηθούν νέα διορθωμένα εντός του επόμενου διαστήματος. Τα 2 ποσά αφορούν το ένα την κύρια σύνταξη Ιανουαρίου 2018 και το άλλο επιστροφή κρατήσεων Κλάδου Ασθένειας (μετά την αποκατάσταση του τρόπου υπολογισμού) από 01-11-2011 έως και 31-12-2011 (είχαν υπολογισθεί από 01-01-2012 και μετά) 

 

                                                                                  Το Διοικητικό Συμβούλιο