Επιστολή του Μπερμπεγιάννη προς εφημερίδα <<Φραγμός στις περικοπές του ασφαλιστικού >>

  Οι νόμοι 4387/2016 και 4472/2017  οι οποίοι συμπιέζουνκαι εξισώνουν προς τα κάτω τις συντάξιμες αποδοχές. Σ' ένα μεγάλο πληθυσμό του κοινωνικού σώματος των συνταξιούχων οι αποδοχές θα διαμορφώνονται κάτω από τα όρια φτώχειας. Η ισοπεδωτική αυτή πολιτική βαραίνει κύρια τις μεσαίες και ανώτερες συντάξεις. Αλλά παράλληλα και οι διατάξεις για μείωση του αφορολόγητου στις 5.850 ευρώ το 2020 βαραίνουν δραματικά και τους χαμηλοσυνταξιούχους. Η πολιτική ηγεσία δυστυχώς προσπαθεί να λύσει τα ταμειακά ελλείματα με τις περικοπές σε 2,7 εκατομμύρια συνταξιούχους. Έτσι το ακυρωτικό δικαστήριο ΣΤΕ είναι το τελευταίο καταφύγιο της δικαστικής προστασίας και των δικαιωμάτων μας. Με τις αποφάσεις 2287 και 2288/2015 έβαλε φραγμό στο ορυμαγδό των περικοπών, θέτοντας ως όριο την αξιοπρεπή διαβίωση των συνταξιούχων. Η εκτελεστική και νομοθετική εξουσία δεν σεβάστηκε και δεν εφάρμοσε τις αποφάσεις αυτές αλλά προχωρά σε περαιτέρω περικοπές. Οι υπό κρίση διατάξεις των ν 4387/2016 και 4472/2017 για την περίοδο 2016 έως 2019 αφαιρούν από τα υπερήφανα γηρατειά 18 δις ευρώ και με την αύξηση του ποσοστού εισφορών στο ΕΟΠΠΥ από 4% σε 6% 2 δις ευρώ και με την εξαφάνιση της προσωπικής διαφοράς ν 4472/2017 1,8 δις ευρώ. Βασικός σκοπός των περικοπών είναι η κάλυψη του ταμειακού ελλείματος του κράτους.

  Οι αποφάσεις 2287 και 2288 του ΣΤΕ δημοσιεύτηκαν στις 10-06-2015 οπότε λοιπόν σύμφωνα με το διατακτικό των ως άνω αποφάσεων, η Διοίκηση όφειλε να αποκαταστήσει τις περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων στο ύψος που αυτές καταβάλλονταν κατά το έτος 2012 μη εφαρμοζόμενων των ν 4051/2012 και 4093/2012 κατά το μέρος που κρίθηκαν αντισυνταγματικές. Η δε συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που ανέτρεπαν στο σύνολο τους τις παρεμβάσεις επί των συντάξεων, από το έτος 2012 είχε ήδη προβλεθεί με τα συμφωνηθέντα μέτρα του τρίτου μνημονίου. (όπως περιλαμβάνονται στον ν 4336/2015 όπου ρητώς αναφέρεται << η ελληνική κυβέρνηση θα προσδιορίσει και θα θεσπίσει νομοθετικά έως τον Οκτώβριο του 2015 ισοδύναμα μέτρα για την πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώσεων της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012.

  Αν αυτού η Διοίκηση του φορέα ασφάλισης μας συνεχίζει όλως παρανόμως να παρακρατεί τα οφειλόμενα σε εμάς ποσά, συνεχίζοντας κατά καταφανή παραβίαση του συντάγματος να επιβάλει παράνομες μειώσεις. Επειδή ούτε δόκιμο ούτε σύμφωνο με την λογική είναι οι συνταξιούχοι να καταθέτουν μονίμως αγωγές για να διεκδικήσουν τις παράνομες μειώσεις που έχουν υποστεί.

  Τα σωματεία μας Σ.Σ.Σ Μ.Θ και Σ.Π.Α.Π από κοινού αποφάσισαν να διερευνήσουν τον τρόπο ούτως ώστε η Διοίκηση να τεθεί προ των ευθυνών της και να πετύχουμε την άπαξ δια παντόςσυμμόρφωση της προς το διατακτικό των ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου Επικρατείας. Για αυτό τον λόγο θα κατατεθεί αίτηση από τις Διοικήσεις των σωματείων προς ΕΦΚΑ ζητώντας ρητά την συμμόρφωση της Διοίκησης με τις αποφάσεις του Σ.Τ.Ε

  Αναλόγως του τρόπου αντίδρασης της Διοίκησης του Ε.Φ.Κ.Α στο αίτημα μας θα κινηθούμε νομικά είτε με προσφυγή στο τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ΣΤΕ είτε με αίτηση ακύρωσης, ενώ θα διερευνήσουμε και τυχ΄όν ευθύνες των αρμοδίων που προκύπτουν από την μη συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις.

 

                                Γράφει      ο Μπερμπεγιάννης Δημήτριος πρόεδρος Σ.Σ.Σ Μ.Θ & αναπλ. πρόεδρος Π.Ο.Σ.Σ

ενώ συνυπογράφει την επιστολή  ο Καραλής Ευθύμιος πρόεδρος .Ενωση συντ σιδηρΣΠΑΠ % Γ Γραμματέας Π.Ο.Σ.Σ