Όσοι εργαζόταν την περίοδο Ιανουάριο 2013 έως και Μάιο 2013 να επικοινωνήσουν με το σωματείο για το θέμα επικινδύνου και ανθυγιεινό ( μπορούν να κάνουν αγωγές )

   Ο σύνδεσμος μας ήρθε σε συμφωνία με το δικηγορικό γραφείο του Κόρκα Ιωάννη και θα προχωρήσει σε αγωγές για τους ενδιαφερόμενους που ήταν εργαζόμενοι την περίοδο Ιανουάριος έως και Μάιος του 2013 για το θέμα επικινδύνου και ανθυγιεινού.

  Όσοι ενδιαφέρονται να περάσουν από το σωματείο. Τα στοιχεία που χρειάζεται να έχουν είναι: Ονοματεπώνυμο, πατρόνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλ και φορέας που εργαζόταν την περίοδο εκείνη. Συν 15 ευρώ για δικαστικά έξοδα.

                                                                                        Το Διοικητικό Συμβούλιο