Αγωγές για την εισφορά Αλληλεγγύης από 17-10-2017

  Ο σύνδεσμος μας μετά από συμφωνία με το γνωστό δικηγορικό γραφείο του Κόρκα Ιωάννη θα ξεκινήσει ατομικές αγωγές για την εισφορά αλληλεγγύης. Ενημερώνουμε τα μέλη μας όσοι ενδιαφέρονται και θέλουν να προχώρησουν να περάσουν από τα γραφεία προκειμένου να ενημερωθούν και να πάρουν το εργολαβικό με την εξουσιοδότηση. 

 Δικαιολογητικά που χρειάζονται: Το εργολαβικό, εξουσιοδότηση θεωρημένη (γνήσιο υπογραφής),  ενημερωτικά σημειώματα σύνταξης από το 2014 έως το 2016. Έξοδα: 15 ευρώ για τα δικαστικά έξοδα συν 2 ευρώ για τα έξοδα αποστολής. (επίσης η αμοιβή του δικηγορικού γραφείου ορίζεται 10% σε περίπτωση που κερδηθούν οι αγωγές)

                                                                                                           Το Διοικητικό Συμβούλιο