10-06-17 Υπολογισμός ποσού ανταποδοτικής σύνταξης

                                                       1ον  Για όσους έφυγαν από 13-05-2016

  Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πλήρη απασχόληση από το 2002 έως 30-11-2016 και με χρόνια ασφάλισης 35 έτη, υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης στις 01-12-2016 και ηλικία 65 ετών με 10.500 ημέρες ασφάλισης. Το ποσοστό εισφορών υπέρ κλάδου σύνταξης δεν ξεπερνά το 6,67% για τον ασφαλισμένο και το 13,33% για τον εργοδότη. Οι αποδοχές που καταβλήθηκαν από 01-01-2002 έως 30-11-2016 όπως αυτές αναπροσαρμόστηκαν με τον Δ.Τ.Κ κατά έτος είναι οι εξής.

            έτος            ημέρ. εργ.         εισφορές         αποδοχές        αύξ. ΔτΚ          τελικές αποδ       

            2002                300                  4.340                  21.700             1,30263            28.267,07     

            2003                  >>                  4.564                  22.820             1,25858            28.720,80  

            2004                  >>                  4.900                  24.500             1,22311            29.966,20    

            2005                  >>                  5.320                  26.600             1,18175            31.434,55      

            2006                  >>                  5.544                  27.720             1,14510            31.742,17    

            2007                   >>                  5.880                 29.400             1,11283            32.717,20         

             2008                  >>                  6.104                 30.520             1,06798            32.594,75  

             2009                  >>                  6.160                 30.800             1,05521            32.500,47                

              2010                  >>                     >>                      >>                 1,00771            31.037,47        

              2011                  >>                     >>                      >>                 1,00000            30.800,00

              2012                  >>                     >>                       >>                      >>                       >>              

              2013                  >>                     >>                       >>                      >>                       >>  

              2014                  >>                     >>                       >>                      >>                       >>  

              2015                  >>                     >>                       >>                      >>                       >>    

              2016                 275                5.720                  28.600                  >>                28.600,00

         ΣΥΝΟΛΟ     4.475 ημ ή 175 μήνες                                                                       461.580,68    

  Οι συντάξιμες αποδοχές ανέρχονυαι 461.580,68 διά 180 μήνες = 2.564 επί 33,81%(ποσοστό αναπλήρωσης για 35 χρόνια)= 866,888       Επομένως η ανταποδοτική θα είναι 866,888 συν 384 (που θα είναι η εθνική) = 1250,88 ευρώ.

  Εάν οι ασφαλιστικές του εισφορές ήταν μεγαλύτερες για τον δικαιούχο από 6,67% και για τον εργοδότη μεγαλύτερη από 13,33%, τότε για κάθε έτος έχουμε ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075 για κάθε ποσοστιαία μονάδα 1% επιπλέον εισφορά σε κάθε έτος. 0,075 επί 35 έτη = 2,626, επομένως το ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι 33,8% συν 2,626 = 36,435%. Έτσι η σύνταξη του ίδιου ανθρώπου θα είναι η εξής: 2.564 επί 36,435% = 934,19 συν 384 (που είναι η εθνική) = 1.318,19 ευρώ.

                                                        2ον Για όσους έφυγαν πριν από τις 12-05-2016

  Αρχική απόφαση σύνταξης: 1839,46. Συντάξιμες αποδοχές 2.373,5 με 35 χρόνια δουλειάς. Συντελεστής αναπροσαρμογής για τα 35 έτη 33,81%. Άρα 2.373,5 επί 33,8% = 802,48 η ανταποδοτική + 384 (η εθνική) = 1186,48 η νέα σύνταξη.  Άρα 1839 - 1186,48 = 652,98 είναι η διαφορά παλαιάς και νέας σύνταξης.

  Σημείωση: Για την ίδια περίπτωση στην σύνταξη των 1.839,46 οι μνημονιακές περικοπές ήταν 441,91 ενώ με τον επαναϋπολογισμό η περικοπή  είναι 652,98 και η διαφορά είναι 211,07 και αυτή είναι η προσωπική διαφορά η οποία αντιστοιχεί στο 15,10% της σύνταξης. Η μείωση είναι μικρότερη από το 18% επομένως θα αφαιρεθεί όλο το ποσό από 01-01-2019 από την κύρια σύνταξη.

 

 

                                                   Μπερμπεγιάννης Δημήτριος  ( Πρόεδρος Σ.Σ.Σ.Μ.Θ και αναπληρωτής πρόεδρος Π.Ο.Σ.Σ)