Ανακοίνωση από ΕΦΚΑ για ασφαλιστική ενημερότητα

  Πήραμε από τον ΕΦΚΑ την παρακάτω ανακοίνωση με ημερομηνία 20-03-2017 σχετικά με την ασφαλιστική ενημερότητα των έμμεσα ασφαλισμένων μελών συνταξιούχων πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ. Γιαυτό ΟΣΟΙ δεν έχουν καταθέσει  δικαιολογητικά για τα έμμεσα μέλη θα πρέπει να το κάνουν για την επικαιροποίηση των στοιχείων. Ενώ και για όσους το σύστημα τους έχει εκτός θα πρέπει να στέλνουν τα ίδια δικαιολογητικά στο ΤΑΥΤΕΚΩ

                                                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Θέμα: Επικαιροποίηση στοιχείων έμμεσα ασφαλισμένων μελών συνταξιούχων - συζύγων πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ ( Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ )

  Προκειμένου για την επικαιροποίηση στοιχείων έμμεσα ασφαλισμένων μελών συνταξιούχων - συζύγων πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ ( Τομέας Προσωπικού ΟΤΕ ) ενημερώνουμε τους ασφαλισμένους όπως αποστείλουν:

* ταχυδρομικώς στο Ταμείο Πατησίων 54 τκ 10682 Αθήνα ( με την ένδειξη στο φάκελο ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ή * μέσω e-mail στο mtrooparoxes@tayteko.gr ή * μέσω φαξ 210-8808902, 210-8808711 & 210-8837020

 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση άμεσα ασφαλισμένου

2. Φωτοτυπία α' σελ βιβλιαρίου του άμεσα ασφαλισμένου

3. Φωτοτυπία  α' σελ βιβλιαρίου του έμμεσα ασφαλισμένου

4. Πρόσφατο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης

5. Α.Μ.Κ.Α για τον άμεσα ασφαλισμένου και το έμμεσο μέλος

6. Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας.