Απόψεις του προέδρου Μπερμπεγιάννη Δημήτριο

                                                                                            Η Βαλκανοποίηση της χώρας μας

   Όπως γνωρίζουμε όλοι η αξιολόγηση δεν έχει κλείσει ακόμα. πάμε σε παράταση από μήνα σε μήνα. Η οικονομία έχει βαλτώσει, επενδύσεις δεν έχουμε. Με τα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν από το 2019 και είναι 3,8 δις ευρώ από τα οποία το 1,6 δις αφορά χρήματα που θα προέλθουν από το αφορολόγητο και το 1,8 δις από την μείωση των συντάξεων με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Έτσι βαδίζουμε ολοταχώς στην Βαλκανοποίηση της χώρας μας.

  Οι στόχοι είναι προφανείς, το βιοτικό επίπεδο εργαζομένων - συνταξιούχων και της μεσαίας παραγωγικής τάξης οδηγείται στα επίπεδα των γειτονικών μας χωρών, των Βαλκανίων. Ο παραγωγικός και κοινωνικός ιστός της Ελλάδος κατακερματίζεται, η φτώχεια και η ανεργία συνεχώς χτυπάνε καινούργια νοικοκυριά. Σ' αυτόν τον κατήφορο της φτωχοποίησης έχουμε όλοι μας χρέος να αντισταθούμε κοινωνικά - πολιτικά - νομικά. Να αντισταθούμε στην παρακμή να μην ανεχθούμε την Βαλκανοποίηση της ζωής μας.

   Δυστυχώς η ανημπορία της πολιτικής εξουσίας να δώσει λύσεις στις ανάγκες των πολιτών και της χώρας στέλνει όλα τα μεγάλα θέματα για επίλυση στη Δικαιοσύνη. Πέραν από τους κοινωνικούς αγώνες εργαζομένων συνταξιούχων κ.α για την προάσπιση μιας αξιοπρεπούς ζωής το μοναδικό καταφύγιο έχει απομείνει η προσφυγή στην Δικαιοσύνη. Αλλά και οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης δεν εφαρμόζονται. Γνωρίζουμε όλοι μας τι γίνεται με τους ένστολους, γνωρίζουμε όλοι μας ότι οι αποφάσεις της ολομέλειας του ΣτΕ δεν εφαρμόζονται.

  Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι γνωρίζουμε ότι τίποτε δεν χαρίζεται τα πάντα κατακτιούνται με ενέργειες και συμμετοχή, για να αλλάξουμε την ζωή μας, να αντισταθούμε στη Βαλκανοποίηση της ποιότητας ζωής στην Ελλάδα μας. Να εφαρμοστεί η απόφαση του ΣτΕ 2015 που έκρινε αντισυνταγματικές τις μειώσεις των νόμων 4051/2012, 4093/12 και την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης.

  Να καταργηθούν οι διατάξεις για τους νέους συνταξιούχους που ισχύουν από 01-07-2015 και φθάνουν οι μειώσεις στο 30% και πλέον.

 

                    Θεσ/νίκη 28-03-2017   Δημήτριος Μπερμπεγιάννης  ( Πρόεδρος Σ.Σ.Σ. Μ.Θ και αναπληρωτής πρόεδρος Π.Ο.Σ.Σ Ελλάδος )