Ενημέρωση από τους Δικηγόρους προς σύνδεσμο και τα μέλη του.

                                                   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ και τα μέλη του.

           Η Ολομέλεια του ΣτΕ, έπειτα από παραπομπή σε αυτήν των υποθέσεων από τα τμήματα αυτού λόγω της σπουδαιότητας των αποφάσεων, έκρινε με τις υπ' αριθμόν 2288/15 και 2287/15 αποφάσεις ότι οι περικοπές των συντάξεων που έλαβαν χώρα με βάση τους νόμους 4051/12, 4093/12 είναι αντισυνταγματικές. Σε μια προσπάθεια << κατά την άποψη μας >> εξισορρόπησης αντιτιθέμενων συμφερόντων η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι η αντισυνταγματικότητα των περικοπών ισχύει από 10-06-2015, ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης και όχι για προγενέστερα διαστήματα.

  Ήδη έχει ψηφισθεί ο Ν. 4387/2016, ο οποίος προβλέπει νέες περικοπές στις επικουρικές συντάξεις. Ισχυριζόμαστε ότι οι περικοπές που εισάγει ο άνω αναφερόμενος νόμος είναι επίσης αντισυνταγματικές.

  Προκειμένου να διεκδικήσουν οι συνταξιούχοι του Σωματείου σας τις περικοπές στις συντάξεις, θα κατατεθούν αγωγές με τις οποίες θα διεκδικούμε τις περικοπές στις συντάξεις που έγιναν με τους άνω αναφερόμενους νόμους.

  Κατά τα άνω εκτεθέντα δεν έχει νόημα η κατάθεση αγωγής νωρίτερα από την αναφερόμενη ημερομηνία, καθώς αυτό θα συνεπάγεται διεκδίκηση για μικρότερο χρονικό διάστημα της διετίας.

  Συνεπώς οι αγωγές με τις οποίες θα διεκδικούμε τις περικοπές των συντάξεων θα κατατεθούν τον Ιούνιο 2017.

 

                                                                                                                      Μετά τιμής

                                                                                         Ευτυχία Τελλή  &  Χρήστος Μπακέλλας