Νέα ανακοίνωση από τον Σύνδεσμο μας 15-03-17

   Ο Σύνδεσμος καλεί τα μέλη μας που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 31-12-2010 με τις διατάξεις της 37ετίας και έχουν 35 τουλάχιστον πραγματικά έτη ασφάλισης ή και 37 με πλασματικά, επίσης όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 01-01-2011 και μετά και έχουν 35 έτη πραγματικής ασφάλισης (όχι πλασματικά, όπως αναγνώριση στρατιωτικής θητείας- επιμέλεια τέκνων κλπ ), βάση της διευκρινιστικής εγκυκλείου αριθ. 86 του νόμου 4024 ΑΔΑ457Ε, 4691ΩΓ, ΚΜΓ της διεύθυνσης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ της 22-11-2011 ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της παρακράτησης του νόμου 4024/2011.

  Για τον λόγο αυτό να επικοινωνήσουν ή να περάσουν από το σωματείο για να υποβάλουν αίτηση διακοπής της κράτησης αυτής και επιστροφή του ποσού που τους παρακρατήθηκε με αναδρομική ισχύ από την ισχύ του νόμου.

 Δικαιολογητικά που χρειάζονται: Απόφαση συνταξιοδότησης και χαρτί πληρωμής (ενημερωτικό σημείωμα)

 

                                                                            Το Διοικητικό Συμβούλιο