Αίτηση προς ΙΚΑ για κράτηση νόμο 4024 (με 35 έτη πραγματικά)

 

    Δείγμα τι στοιχεία πρέπει να αναγράφονται για την αίτηση με τα 35 πραγματικά έτη ασφάλισης.

  Προς      ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΟΣΕ Αγ. Κων/νου  16  τκ10431 Αθήνα

 Ατομικά στοιχεία: Επώνυμο, όνομα, όνομα πατρ, διεύθυνση κατοικίας, τκ, Αριθ μητρώου ΙΚΑ, Ιδιότητα, τηλέφωνο, φαξ, ημερομηνία.

 Συνημμένα υποβάλλω: 1.απόφαση συνταξιοδότησης. 2. Ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης.

Κείμενο σύνταξης της αίτησης:

 Θέλω να σας γνωρίσω ότι συνταξιοδοτήθηκα στις .............................  με πάνω από 35 έτη πραγματικής ασφάλισης και βάση της διευκρινιστικής εγκυκλίου 86 της Διοίκησης του ΙΚΑ  ΑΔΑ457Ε46991/ΩΓ-ΚΜΓ του νόμου 4024 εδάφειος ζ ώστε να σταματήσει η κράτηση του νόμου αυτού και να μου επιστραφούν τα παρακρατηθέντα ποσά.                                            

                                                                                                   Ο αιτών/Η αιτούσα