07-03-17 Τα νέα από τον Σύνδεσμο μας

    Τα νέα του συνδέσμου μας σήμερα Τρίτη 7 Μαρτίου είναι τα εξής:

 1. Όσες συντάξεις είναι μικτά από 2000 ευρώ και πάνω θα γίνουν περικοπές 200ευρώ μηνιαίως , ενώ θα γίνουν κρατήσεις αναδρομικά από τον Ιούνιο του 2016. Σημείωση στις αναδρομικές κρατήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει μηνιαίως το ποσό των 50 ευρώ. Νόμος 4387 άρθρο 13

 2.  Α. Η ασφαλιστική ικανότητα των έμεσα ασφαλισμένων μελών μας (γυναίκα παιδιά) που έχει πραγματοποιηθεί για το 2017 έχει ισχύ έως και τον Φεβρουάριο του 2018     Β. Από εδώ και πέρα θα υπάρχει δυνατότητα μέσω διαδυκτίου να γίνεται ο έλεγχος ασφαλιστικής ικανότητας.

  3. Η προγραμματισμένη εκδρομή του συνδέσμου στις 19 Μαρτίου έχει ήδη μεγάλη συμμετοχή συμπληρώνοντας 2 λεωφορεία. Έχουν μείνει λίγες αδιάθετες θέσεις και αν κάποιος ενδιαφέρεται θα πρέπει να επισπεύσει.