Αξιότιμε Υφυπουργέ Εργασίας κύριε Πετρόπουλε

        Ως Σωματείο Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών Μακεδονίας Θράκης και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Σιδηροδρομικών, έχουμε ως πρώτιστο μέλημά μας την συν των νόμων και ηθική προάσπιση των δικαιωμάτων όχι μόνον των εγγεγραμμένων στο Σωματείο μας μελών, αλλά και των απανταχού της Ελλάδος πρώην σιδηροδρομικών. Η εν γένει δράση και στάση μας, εμφορείται από αυτά τα ιδανικά δίχως πότε να παραγνωρίζει τις δύσκολες συνθήκες που περνά η Πατρίδα μας.

Δια της παρούσας επιστολής μας, αποσκοπούμε στην ενημέρωση Σας για την σημαντική καθυστέρηση που παρατηρείται στην πληρωμή του εφάπαξ βοηθήματος των μετόχων του ΤΑΥΤΕΚΩ τομέας ΤΑΠ-ΟΣΕ. ΄Ξδη εκκρεμούν πληρωμές εφάπαξ άνω των 800 συναδέλφων οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί ήδη από το 2013, και στους οποίους προστίθενται μηνιαίως κατ' έλασσον 40 επιπλέον  συνταξιούχοι.

  Αντιλαμβανόμεθα την δύσκολη οικονομική συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, αλλά θα πρέπει να γίνει αντιλιπτό, ότι πλέον το εφάπαξ βοήθημα αποτελεί ίσως την μοναδική διέξοδο πολλών συναδέλφων μας για να καλύψουν τις ποικίλες και δυστυχώς αυξανόμενες οικονομικές ανάγκες όχι μόνον δικές τους αλλά και της οικογένείας τους, που μπορεί να αφορούν εξυπηρέτηση στεγαστικών δανείων, έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λόγω προβλημάτων υγείας ή άλλες επείγουσες ανάγκες. Όλα αυτά καθιστούν την άμεση καταβολή του εφάπαξ βιηθήματος απαραίτητη για να ανταπεξέλθουν οι συνταξιούχοι στις οικονομικές τους ανάγκες.

  σας επισημαίνουμε μάλιστα ότι όπως έχει κριθεί κατ' επανάληψη από την Διοιτική Δικαιοσύνη το αποδιδόμενο στους μετόχους του ΤΑΠΟΣΕ εφάπαξ βοήθημα έχει αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα, δηλαδή έχει σχηματισθεί αποκλειστικώς από δικές μας εισφορές και του εργοδότη μας, δίχως την παραμικρή άλλη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού.

  Τούτων δοθέντων θεωρούμε αδικαιολόγητη την τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην απόδοση του εφάπαξ βοηθήματος των μετόχων. Φρονούμε ότι και Υμείς θα αντιληφτείτε το δίκαιον του αιτήματος μας.

  Παρακαλούμε για την δική σας ενημέρωση και τις κατά νόμον απαιτούμενες ενέργεις και προσβλέπουμε σε μια κατ' ιδίαν συνάντηση τόσο για το συγκεκριμένο ζήτημα όσο και για τα εν γένει ζητήματα που αφορούν τον κλάδο μας.

                                                                                                              Μετά τιμής το Δ.Σ