Δελτίο τύπου ΕΤΕΑ σχετ με αναπροσαρμογή συντάξεων

    Για την καλύτερη πληροφόρηση των συνταξιούχων του ΕΤΕΑ ενημερώνουμε ότι:

 1. Με την καταβολή των επικουρικών συντάξεων στις 2 Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αναπροσαρμογής τους, σύμφωνα με το ν. 4387/2016 Συνολικά θα αναπροσαρμοσθούν 1.236.000 συντάξεις και θα επηρεαστούν αρνητικά 230.000 - 240.000 απ' αυτές (20%)

 2. Η αναπροσαρμογή του Αυγούστου 2016 (δεν αφορά το δικό μας ταμείο)

 3. Η αναπροσαρμογή του Σεπτεμβρίου 2016 αφορά 805.900 συντάξεις των τέως ταμείων μεταξύ αυτών και του δικού μας ΕΤΕΑΜ επιφέροντας μειώσεις σε 140.000 - 150.000 απ' αυτές.

 4.Η διαδικασία για τα υπόλοιπα ταμεία θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο (δεν μας αφορά)

 5. Κατά την πληρωμή Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου θα υπάρξει ισόποση της μείωσης μηνιαία παρακράτηση, για τους μήνες Ιούνιο - Σεπτέμβριο, αντίστοιχα.

 6. Με την ολοκλήρωση της αναπροσαρμογής θα αναρτηθούν αναλυτικά εκκαθαριστικά με την πληρωμή Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου.

 7. Η αναπροσαρμογή των συντάξεων που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο 2016 έγινε με βάση τις καταστατικές διατάξεις που όριζαν ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης, το ποσοστό εισφοράς κάθε τέως ταμείουκαι το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης (μικτή σύνταξη μείον μειώσεις ν. 4024, 4051, 4052, και 4093)

 8. Η αντίστοιχη αναπροσαρμογή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου 2016, λόγω μη ύπαρξης καταστατικής διάταξης που όριζε ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης, έγινε με την χρήση συντελεστή (ΣΕ) κατά τέως ταμείο που προήλθε από τη στάθμιση των ετών ασφάλισης, των ασφαλιστέων αποδοχών, των καταβαλλομένων παροχών και των ποσοστών εισφοράς των συνταξιούχων κατηγορίας γήρατος, σύμφωνα με την Υ.Α 35909/470/2016 (ΦΕΚ 1605 Β΄)

 9. Στις επικουρικές συντάξεις που αναπροσαρμόζονται-δηλαδή εκείνες που το νέο καταβαλλόμενο ποσό (νέα σύνταξη συν προσωπική διαφορά), συνυπολογιζομένων των κρατήσεων της εισφοράς αλληλεγγύης και υγείας, είναι μικρότερο από το αρχικά καταβαλλόμενο ποσό, συνυπολογιζομένων των κρατήσεων της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχου και υγείας - η κράτηση της εισφοράς συνταξιούχου, κατόπιν σχετικής οδηγίας του εποπτεύοντος Υπουργείου, υπολογίζεται στο νέο καταβαλλόμενο ποσό ( νέα σύνταξη συν προσωπική διαφορά ). Στις λοιπές επικουρικές συντάξεις η κράτηση εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχου παραμένει ως έχει.

 31-08-2016