Γενική Συνέλευση Πέμπτη 26/05/2016

              Σήμερα Πέμπτη 26/05/2016 και ώρα 10:00 στην αίθουσα του 1ου ορόφου του Ε.Κ.Θ πραγματοποιείται η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας.

  Παρόντες: Μάρκου Γαβριήλ, Παραστατίδης Γεώργιος, Οκομοσόγλου Σεραφείμ, Μπερμπεγιάννης Δημήτριος, Σιάνης Αναστάσιος, Λυκίδης Κρυωνάς, Γάσπαρης Θεόδωρος, Γραμμένης Χρήστος, Ζήλας Χρήστος, Γιαννακούδης Ιωάννης, Πιτυτζόγιας Βασίλης, Γκαντιτζικούδης Παναγιώτης, Λαρχανίδης Κων/νος, Τόνας Αριστείδης, Καρακίτσιος Αναστάσιος, Λιγομενίδης Ιορδάνης, Παπαδόπουλος Γεώργιος, Μωραϊτης Σαράντης, Συρανίδης Παναγιώτης, Θεολόγου Απόστολος, Καρρός Βασίλειος, Ρέστας Νικόλαος, Κούγκας Δημήτριος, Πετρίδης Ιωάννης, Φώτογλου Ιορδάνης, Τύπος Σταύρος, Πέτικας Ισίδωρος, Κεραμόπουλος Αθανάσιος, Ζέζιος Στέργιος, Λέγας Αναστάσιος, Χατζηφιλίππου Ιωάννης, Παλιανόπουλος Αθανάσιος, Τσιμπουκέλης Γεώργιος, Κίκος Αθανάσιος, Τσίλχος Κυριάκος, Μόσχος Βασίλειος, Βασιλειάδης Γεώργιος, Τολιόπουλος Ελευθέριος, Μουζάκης Απόστολος, Αδαμόπουλος Ιωάννης, Καραβιώτης Νικόλαος, Αλεξανδρής Ματθαίος, Πατίκας Λάμπρος, Αντώνογλου Ιωακείμ, Συμεωνίδης Κων/νος, Στρατζαλίδης Απόστολος, Λιναρδόπουλος Κων/νος, Λεούδης Γεώργιος, Παραλέας Χρήστος, Καρακάρης Δημήτριος, Στεργιούδης Απόστολος, Χρυσοστόμου Ανέστης, Χατζηαδάμος Αναστάσιος, Νικόπουλος Κων/νος, Κεραμάρης Δημήτριος, Μήλιας Γεώργιος, Κατολίας Στέλιος, Φουντοραδάκης Γεώργιος, Αργυρίου Άγγελος, Μάλαμας Χρήστος, Καλπέτης Γεώργιος, Πάντσιου Αναστασία, Μουστάκας κων/νος, Αλεξανδράκης Ιωάννης, Λεύκος Βασίλειος, Τσιαβές Νικόλαος, Βουτσινός Αθανάσιος, Κουλιανόπουλος Κων/νος, Δρικούδης Δημήτριος, Χατζηδημητρίου Ιωακείμ, Πέϊκος Κων/νος, Νεγκάκης Παντελής, Καραβασίλης Σταύρος, Μιχαϊλίδης Στυλιανός, Ευμορφόπουλος Φώτιος, Μπαρουτούδης Αθανάσιος, Χατζημελετίου Χρήστος, Αθανασιάδης Ευστάθιος, Αμανατίδης Ιωάννης, Πάταρας Κων/νος, Καράγιωργας Γεώργιος. Σύνολο παρόντων μελών 82

Χαιρετισμός Προέδρου: Συνάδελφοι - σες σας καλοσωρίζω στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του συνδέσμου μας το κορυφαίο όργανο για κάθε σωματείο. Να τονίσω την παρουσία του Σιάνη Α από την Έδεσσα γραμματέας του παραρτήματος ΚΔ Μακεδονίας. Ενώ από τα παραρτήματα Αλεξανδρούπολης και Δράμας ενώ καλέστηκαν να έχουν αντιπρόσωπο δεν έχουμε παρουσία. Σίγουρα έπρεπε να ήμασταν πολύ παραπάνω αλλά τηρουμέμων των καταστάσεων, της αδιαφορίας που διακατέχει πολλούς και σε σύγκριση με άλλα σωματεία η συμμετοχή είναι ικανοποιητική. Στην πορεία θα έρθει και η Δικηγόρος Τελλή Ε και θα διακόψουμε να της δώσουμε τον λόγο ώστε    να μας ενημερώσει για το θέμα των αγωγών. Φυσικά μπορείτε να την θέσετε και ερωτήματα.

Τα θέματα ημερήσια διάταξης είναι:

1ο Εκλογή προεδρείου Γ.Σ      2ο Οικονομικός Απολογισμός       3ο Ανάγνωση Εξελεγκτικής Επιτροπής     4ο Απαλλαγή ευθυνών Δ.Σ        5ο Απολογισμός πεπραγμένων     6ο Πρόγραμμα Δράσης       7ο Ερωτήσεις - τοποθετήσεις - προτάσεις.    8ο Ψήφισμα κλείσιμο Γ.Σ

1ο θέμα: Ο πρόεδρος προτείνει για Πρόεδρο Γ.Σ τον Σιάνη Α ψηφίζεται ομόφωνα. Ενώ για πρακτικογράφο αφού δεν ενδιαφέρεται κάποιος ορίζεται το μέλος του Δ.Σ ο Γιαννακούδης Ιωάννης.

Ο πρόεδρος της Γ.Σ πήρε τον λόγο: Ευχαριστώ για την τιμή που μου έγινε να προεδρεύσω και μπαίνω αμέσως στην διαδικασία ξεκινώντας με το 1ο θέμα που είναι ο οικονομικός απολογισμός και δίνω τον λόγο στον Ταμία.

Ταμίας: σαν ταμίας θέλω να τονίσω την αυστηρή τήρηση της λειτουργίας του ταμείου και της διαχείρησης των χρημάτων που παίρνουμε από τις συνδρομές. Στις 12/05 καλέστηκαν στα γραφεία μας τα 3 μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής όπου έγινε ο έλεγχος των βιβλίων και τά αντίστοιχα παραστατικά.  Μετά από τον αναλυτικό έλεγχο συντάχθηκε και  έκθεση. Παρακαλώ κάποιον από τα μέλη να ανέβει στο βήμα για ανάγνωση της έκθεσης.

Μωραίτης Σαράντης μέλος επιτροπής: Συνάδελφοι και συναδέλφισες, η εξελεγκτική επιτροπή που εκλέχτηκε τις 02/06/2015 αποτελούμενη από τους: Μωραίτη Σ, Μπάμπαλα Β και Παραλέα Χ στις 12/05/2016 συνήλθε στα γραφεία του συνδέσμου μας σύμφωνα με το καταστατικό και προέβην σε λεπτομερή έλεγχο των οικονομικών της χρονικής περιόδου από 01/04/2015 μέχρι 31/03/2016. Τέθηκαν υπόψη μας όλα τα σχετικά παραστατικά, το βιβλίο εσόδων - εξόδων και όλα τα στελέχη των διπλοτύπων αποδείξεων, είσπραξης και πληρωμών, τα οποία βρέθηκαν σε απόλυτη τάξη τηρούμενα με ακρίβεια.

Οι εισπράξεις διενεργήθηκαν βάσει: 1ον Συνδρομών των μελών από το Γ.Λ.Κ και του ΤΑΠΟΤΕ. 2ον Προσφορές μελών. 3ον Εκδρομές, χορούς, οικονομικές ενισχύσεις, διάφορα έσοδα.

Δαπάνες:   α)   Για  την  αντιμετώπιση  των  λειτουργικών  εξόδων του συνδέσμου  (ενοίκια,  κοινόχρηστα,  ΔΕΗ,  ΟΤΕ , έξοδα  εκτύπωσης).  β)   Έξοδα  κινήσεως  του Δ.Σ και αντιπροσώπων σε συνέδρια.   γ)   Διάφορα έξοδα, γραφική ύλη, ποτά, ταχυδρομικά τέλη, δακτυλογραφήσεις, στεφάνια συναδέλφων που έφυγαν από την ζωή, εκδηλώσεις (πίτα κλπ)    δ)    Εκλογές                                                    Οι δαπάνες είναι δικαιολογημένες και αυτό φαίνεται από τις σχετικές αποδείξεις πληρωμών. Τα αποτελέσματα της χρήσης κατά την ως άνω περίοδο έχουν ως εξής:

Υπόλοιπο προηγουμένης περιόδου 31/03/2015                                                                                                          .......................................26.392,64 ευρώ      περιόδου από 01/04/2015 μέχρι 31/03/2016                                                                                                           .......................................28.393,44 ευρώ             ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                                                      .......................................54.776,08 ευρώ

    ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΟΔΩΝ :    Α   Συνδρομές ΤΑΠΟΤΕ                                                                                                      .......................................23.755,44 ευρώ                        Β   Συνδρομές  ΓΛΚ                                                                                                                                          ......................................  4.168,00 ευρώ                        Γ Προσφορές μελών                                                                                                                                         ......................................     460,00 ευρώ                                ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                                                                   ......................................28. 393,44 ευρώ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ: Έξοδα περιόδου 01/04/2015 μέχρι 31/03/2016     27.506,09  Υπόλοιπο εις νέα περίοδο 27.279,70

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ:   Α.   Ενοίκια  3.300,00 ευρώ     Β.   Έξοδα κίνησης  Δ.Σ  7.560,00 ευρώ      Γ.   Εισφορές  ΠΟΣΣ  7.097,00  ευρώ                     Δ.  Εφημερίδα Τύπος 1.948,00 ευρώ    Ε.  Διάφορα έξοδα 5.706,99ευρώ  Ζ. ΔΕΗ 547,00 ευρώ Η. ΟΤΕ 853,50 ευρώ Θ. Κοινόχρηστα 493,80 ευρώ.  ΣΥΝΟΛΟ 27.571,09 ευρώ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ την 31/03/2016  27.279,70 ευρώ  ( Τα 20.000 ευρώ είναι κατατεθειμένα στο Τ.Τ κλειστά με τόκους)

Από τα ανωτέρω αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι τα οικονομικά του συνδέσμου βρίσκονται σε καλή κατάσταση με το σημερινό χρηματικό απόθεμα. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι με προσοχή και υπευθυνότητα γίνεται η διαχείριση των χρημάτων μας αποφεύγοντας τις αλόγιστες και περιττές δαπάνες. Μετά τα παραπάνω η εξελεγκτική επιτροπή προτείνει προς την γενική συνέλευση την απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε ευθύνη διαχείρισης για την ελεγχόμενη περίοδο.

                                Θεσσαλονίκη τη 12/05/2016

Η εξελεγκτική επιτροπή  Μωραϊτης Σαράντης, Παραλέας Χρήστος και Μπάμπαλας Βασίλειος

Πρόεδρος συνδέσμου Μπερμπεγιάννης Δ: Θέλω να τονίσω πως τα έξοδα όντως φέτος ήταν αρκετά αλλά συνέπεσαν οι εκλογές, οι αγωγές που μας επιβαρύναν με έντυπο υλικό αλλά και την αγορά καινούργιου εκτυπωτή. Επίσης φέτος επιδοτήσαμε την πίτα - χορό που διοργανώσαμε. Παρ' όλα αυτά το ταμείο από την περσινή αντίστοιχη περίοδο είναι συν 1000 ευρώ περίπου.

Ταμίας Παραστατίδης Γ: Έχοντας την ευθύνη του ταμείου  πιστεύω πως τηρήθηκε με ευλάβεια η οικονομική διαχείρηση του συνδέσμου μας.

Πρόεδρος Γ.Σ Σιάνης Α : Ακολουθεί ψηφοφορία για την απαλλαγή ευθυνών του Δ.Σ δια ανατάσεως χειρός. Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί ή θέλει να πάρει τον λόγο; Κανείς. Ομόφωνα ψηφίζεται η απαλλαγή κάθε ευθυνών του  Δ.Σ

Πρόεδρος Γ.Σ Σιάνης Α : Ο λόγος στον πρόεδρο του συνδέσμου για τον απολγισμό πεπραγμένων περιόδου που μας πέρασε.

Πρόεδρος συνδέσμου Μπερμπεγιάννης Δ : Συνάδελφοι -σες πέρασε ένας χρόνος από την προηγούμενη Γ.Σ και από τις εκλογές εκλέχθηκε το νέο μέλος  Γιαννακούδης Ι στην θέση του προηγούμενου προέδρου μας Καρίκα Γεώργιο τον οποίο να σημειώσω πως στην πίτα μας τον τιμήσαμε με πλακέτα και με ομόφωνη απόφαση τον ανακυρήξαμε επίτιμο πρόεδρο. Επίσης και στα παραρτήματα εκλέχθηκαν νέα μέλη ενώ δημιουργήσαμε και παράρτημα ΚΔ Μακεδονίας με έδρα την Έδεσσα. Εδώ σημαντική η συμβολή του Σιάνη Αναστάσιο ως γραμματέας της Έδεσσας. - Για τα πολιτικά δρώμενα και για την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα μας ευθύνες έχουν οι πολιτικές ηγεσίες και ειδικότερα η σημερινή που μας κυβερνάει. - Με τους νέους νόμους που θεσμοθετούν καταργείται το κράτος πρόνοιας που θα έπρεπε να υπάρχει. Ενώ ο νέος νόμος 4387 είναι ένας καθαρά αντιεργατικός αντιαναπτυξιακός αντιασφαλιστικός που μας γυρνάει πολλά χρόνια πίσω. - Το ΙΚΑ ΕΤΑΜ είναι σε δραματική κατάσταση οι κρατήσεις που μας γίναν για την υγεία πάνε για να παίρνουμε συντάξεις. - Το ΤΑΥΤΕΚΩ επίσης ενώ λέγεται πως θα ενταχθεί στο ΕΤΕΑ και θα ονομαστει ΤΕΑΔΥΚ. Με το ζόρι δίνεται η προκαταβολή του ΕΦΑΠΑΞ (8.000), ενώ έχει δώσει μόνο 14 ΕΦΑΠΑΞ από τα τόσα που εκρεμμούν. Το ότι μπορούμε μόνο από την Αθήνα να εξυπηρετηθούμε τα λέει όλα και πάλι το Σεπτέμβριο θα κληθούμε να στέλνουμε δικαιολογητικά για ασφαλιστική ικανότητα των έμεσσα ασφαλισμένων. (γυναίκα, παιδιά) Για τις μνημονιακές περικοπές νόμους 4093 και 4051 και με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που δικαίωσε μερικές περιπτώσεις ξεκινήσαμε από μόνοι μας να κάνουμε αιτήσεις προς ΙΚΑ σε συνενόηση με τους Δικηγόρους της ΑΓΣΣΕ αφού η ΠΟΣΣ δεν ανέλαβε οργανωμένα να κινηθούμε μαζικά και συντονισμένα. Στην πορεία βέβαια βλέποντας πως πολλά Δικηγορικά γραφεία μπαίναν στο χορό αποτανθήκαμε σε διάφορους ( Λαγγούση, Οργανισμό Καταναλωτών κ.λ.π) και καταλήξαμε ομόφωνα να συνεργαστούμε με τις Τελλή Ε και Ιωαννίδου Α αφού  η προσφορά ήταν πολύ καλύτερη και το κυριώτερο θα έχουμε  άμμεση επικοινωνία. - Με την Βιοιατρική αφού προβληματηστήκαμε αρκετά τελικά, κάναμε ένα συμφωνητικό χωρίς καμμιά δέσμευση ή υποχρέωση, τόσο για τον σύνδεσμο μας όσο και για τα μέλη μας. Η ουσία είναι ότι μας βγάλαν κάρτες ατομικές (μπορούμε και για τα μέλη των οικογενειών μας) και θά έχουμε κάποιες σημαντικές εκπτώσεις εφ' όσον βέβαια πάμε σαν ιδιώτες. Εκδώσαμε και ένα έντυπο που αναφέρει τις προσφορές της Βιοιατρικής στα μέλη μας. - Το καινούργιο είναι πως ένας ασφαλιστικός όμιλος έχει δώσει προσφορά για όλους τους ασφαλισμένους του ΤΑΥΤΕΚΩ με σημαντικές και δελεαστικές προσφορές, βέβαια με κάποια συνδρομή αλλά αυτό αφορά όλα τα σωματεία της ΠΟΣΣ αλλά και των άλλων οργανισμών. - Κόψαμε πίτες με την καινούργια χρονιά, στην Δράμα αλλά στην Αλεξανδρούπολη και Θεσσαλονίκη τις συνδυάσαμε και με χορό. Απ' ότι αποδείχτηκε είχαν επιτυχία αφού η συμμετοχή ήταν αρκετά μεγάλη. Πραγματοποιήσαμε ημερήσια εκδρομή Έδεσσα - Νυμφαίο - Αγ. Αθανάσιο με 2 γεμάτα λεοφορεία. Θεωρώ πως όλοι μείνανε ευχαριστημένοι. - Επίσης να αναφέρω πως έκανα πρόταση στο Δ.Σ να δούμε την προοπτική να αγοράσουμε γραφεία για να αποφύγουμε τα νοίκια αλλά δεν πέρασε γιαυτό δεν το βάζω και σαν θέμα συζήτησης στο σώμα της γενικής συνέλευσης.

Αλληλογραφία: Έξερχόμενα: Στείλαμε αρκετά έγγραφα εκτός τα προκαθορισμένα σε ΙΚΑ ΕΤΑΜ, εφημερίδα κλπ. Στον πρωθυπουργό , στο ΤΑΥΤΕΚΩ στον Πρόεδρο του ΟΣΕ για την αδικία 220 συναδέλφων που πήραν αντί 15.000 4.500 αποζημίωση, Απάντηση στον Πρόεδρο της Αναγέννησης για την επιστολή που μας έστειλε κ.λ.π  Εισερχόμενα: Τα περισσότερα ήταν από την ΑΓΣΣΕ ενώ από την ΠΟΣΣ μόνο 3 και την ανοικτή επιστολή του Περγαντόπουλου. Να σημειώσω πως  εδώ και 10 χρόνια ήμουν υπέρμαχος για την ένωση αλλά η αδιαλαξία και κυρίως η θέση του αντιπροέδρου της Αναγέννησης σε Γ. Συμβούλιο με πείραξε τόσο πολύ που δεν ήθελα να αχοληθώ ξανά μ΄αυτό το θέμα. Με τον Περγαντόπουλο έχουμε συναντηθεί κατ' ιδίαν και βλέπω πως το ξανακινεί το θέμα αλλά βέβαια πάλι με την ίδια λογική τους. Έμείς τους απαντήσαμε με συγκεκριμένες προτάσεις και περιμένουμε να μας ξαναενοχλήσουν αυτοί. - Ίσως σας κούρασα αλλά ήμουν υποχρεωμένος να τα αναφέρω.  Σας ευχαριστώ.

Πρόεδρος Γ.Σ Σιάνης Α: Ευχαριστούμε τον πρόεδρο για τον απολογισμό και προχωράμε στο πρόγραμμα δράσης από τον Γ. Γραμματέα.

Γ. Γραμματέας Πιτυτζόγιας Β: Συνάδελφοι - σες σας καλοσωρίζω και γω με την σειρά μου να τονίσω την έλειψη του γυναικείου φύλου με μοναδική παρουσία την Πάντσιου Αναστασία. Να τονίσω επίσης πως εκτός από τον Σιάνη που ήρθε από Έδεσσα ήρθαν και 2 από την Κατερίνη. Ο Χρυσοστόμου και ο Χατζηαδάμος. Θεωρώ πως ο σύνδεσμος μας έχει ανοδική πορεία σχεδόν όσοι βγαίνουν έρχονται σε μας και αυτό κάτι σημαίνει. Να δημιουργήσουμε και παραρτήματα στην Κατερίνη και Σέρρες. Το πρόγραμμα δράσης περιελαμβάνει όλα τα θέματα που αφορούν τις συντάξεις μας ΙΚΑ ΕΤΑΜ τις επικουρικές μας ΙΚΑ ΕΤΕΑ  τις αποζημιώσεις ΟΣΕ κ.λ.π, τα εφάπαξ και άλλα θέματα σχετικά με το ΤΑΥΤΕΚΩ και τέλος τα θέματα υγείας ΕΟΠΥ ΠΕΔΙ. Να τονίσω επίσης πως η δύναμη του συνδέσμου μας μεγαλώνει συνεχώς και στο Συνέδριο της ΠΟΣΣ θα εκλέξουμε κι άλλο μέλος στο συμβούλιο. Κλείνοντας να ζητήσω να είμαστε κοντά στο σύνδεσμο να αγωνιστούμε γιατί οι καιροί είναι δύσκολοι. Ευχαριστώ.

Ο πρόεδρος Γ.Σ έδωσε τον λόγο στον Γιαννακούδη Ι μέλος Δ.Σ : Συνάδελφοι - σες με κάλυψαν οι προλαλήσαντες σε μεγάλο βαθμό, φυσικά όμως έχω αρκετές διαφορετικές απόψεις, προσοχή όμως όχι διαφωνίες. Σεβόμενος τον χρόνο σας δεν θα μιλήσω αναλυτικά, άλλωστε στα Διοικητικά Συμβούλια έχω καταθέσει τις απόψεις μου και υπάρχουν στα πρακτικά. Πιστεύω πως έχω γνώση και άποψη για αρκετά. Κύριος σκοπός της συνέλευσης εκτός της ενημέρωσης είναι να δοθεί ο λόγος σε σας να μας κρίνετε να μας προτείνετε να εκφραστήτε έτσι θα πάρουμε και μεις δύναμη για να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη διάθεση. Να χαιρετίσω το σώμα της Γ.Σ να σας ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας, ιδιαίτερα τον Σιάνη Α την Δικηγόρο Έφη που αμέσως ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα μας να μας ενημερώσει για τις αγωγές, τους 2 Κατερινιώτες και να τονίσω την πολύχρονη ενεργή συμμετοχή - προσφορά του Τόνα Αριστείδη. Σίγουρα αναλογικά έπρεπε νάμασταν πολλοί περισσότεροι αλλά προσωπικά γνωρίζω πολλούς που ήθελαν νάναι σήμερα εδώ αλλά για διαφόρους λόγους δεν μπόρεσαν, θεωρώ πως είναι δικαιολογημμένοι. Κάποιοι απαξιούν, δικαίωμα τους μπορεί και νάχουν δίκιο. Αδικαιολόγητοι όμως είναι αυτοί που γκρινιάζουν κατηγορούν φωνάζουν αλλά δεν συμμετέχουν ενώ μπορούν. - Η συμμετοχή η προσφορά και η εξυπηρέτηση προς τα μέλη από το Δ.Σ με εντυπωσίασαν μετά την εκλογή μου. Δεν κάνω συγκρίσεις με άλλα σωματεία θεωρώ όμως πως αν και σωματείο χωρίς μεγάλο αντικείμενο και με την ιδιαιτερότητα πως είμαστε διαφόρων ηλικιών για κοινές δραστηριότητες είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Υπάρχουν σωματεία σφραγίδες, δύο και τριών ατόμων, καρεκλοκενταύρων σωματεία και σωματεία. Πρέπει να το θωρακίσουμε να μην εκτροχιαστεί από την σιδηροτροχιά  που βαδίζει και να προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνεται. - Δύο λόγια για την ιστοσελίδα μας. 4 μήνες λειτουργίας, θεωρώ πως ήταν θετική κίνηση αλλά ακόμα δεν έχει την ανάλογη ανταπόκριση. Μπορεί ο καθένας να συμμετάσχει με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα με λόγια αν μου το ζητήσει. Ευχαριστώ.

Ο πρόεδρος Γ.Σ έδωσε τον λόγο στον αντιπρόεδρο Τύπο Σ : Επειδή κάποιοι βλέπω πως φεύγουν θα σας απασχολήσω 2 λεπτά. Να τονίσω την απουσία του μέλους του Δ.Σ Χατζηδάκη Ηλία που είναι άρρωστος και να του ευχηθούμε περαστικά. - Ως υπεύθυνος εκδρομών επειδή κάνουν κάποιοι παράπονα να ζητήσω συγνώμη που η εκδρομή αναβλήθηκε αλλά δεν γινόταν αφού η συμμετοχή ήταν μικρή. Τον Σεπτέμβριο όμως θα πραγματοποιήσουμε  σίγουρα μια διήμερη.

Ο πρόεδρος Γ.Σ έδωσε τον λόγο στον ταμία Παραστατίδη Γ : Συνάδελφοι κάτι αλλάζει και για την ένωση των 2 σωματείων σας καλώ να γίνετε κύρηκες αποδυνάμωσης της Αναγέννησης.

Ο πρόεδρος Γ.Σ έδωσε τον λόγο στον Ρέστα Ν : Για να ενωθούν τα δύο σωματεία προτείνω να γίνει ένα κοινό εντευκτήριο για συνεύρεση όλων των συναδέλφων.

Ο πρόεδρος Γ.Σ έδωσε τον λόγο στον Πετρίδη Ι : Θα κινηθώ σ' άλλη ρότα. Για την δράση δεν με ικανοποιεί, πιστεύω πως το σωματείο μας έχει μεγάλο αντικείμενο και πολλά θέματα να ασχοληθεί. Δεν αρκεί αν το Δ.Σ έχει ικανοποιητική συμμετοχή, πρέπει να κοινοτοποιήσει τα μέλη για αγώνες και διεκδίκηση. Λυπάμαι πολύ που τέθηκε θέμα να μπούμε στην λογική για ιδιωτική ασφάλιση, και μάλιστα ενώ πληρώνουμε (μας γίνονται κρατήσεις) που συνεχώς αυξάνονται. Πολιτικά να θίξω την μη συμμετοχή σε αγωνιστική δραστηριότητα ενώ μπορούμε σε συνεργασία και με άλλα αντίστοιχα σωματεία να ενώσουμε τις αγωνιστικές μας δραστηριότητες. Να τονίσω πως 15 Ιουνίου γίνεται σύσκεψη από συντονιστική επιτροπή αγώνα στο Ε.Κ.Θ πανελλαδικά για τον τρόπο που θα αντιδράσουμε. Θεωρώ πως η συμμετοχή μας είναι αδιαπραγμάτευτη.

Ο πρόεδρος της Γ. Σ διέκοψε την διαδικασία αφού ήρθε η Δικηγόρος Τελλή Έφη και αμέσως της έδωσε τον λόγο: Έγινε ενημέρωση από την Δικηγόρο σε γενικές γραμμές για την όλη διαδικασία τον τρόπο που θα ακολουθηθεί και εξήγησε τι ακριβώς διεκδικούμε.Έγιναν διάφορες ερωτήσεις από κάποια μέλη, απαντήθηκαν και ο πρόεδρος του συνδέσμου κάλεσε να προτρέψουμε τους υπόλοιπους συναδέλφους να κάνουν όλοι.  - Ο ταμίας εξέφρασε την άποψη ότι οι απόψεις της Δικηγόρου να φιλοξενηθούν στην εφημερίδα μας.

Τέλος αφού απάντησε ο πρόεδρος στον Ρέστα Ν και στο Πετρίδη Ι, διαβάστηκε το ψήφισμα από τον πρόεδρο του συνδέσμου:

                                      ΨΗΦΙΣΜΑ της γενικής συνέλευσης των συνταξιούχων σιδηροδρομικών Μακεδονίας - Θράκης.

       Συνάδελφοι συνταξιούχοι στην βόρειαΕλλάδα, είμαστε σήμερα 25/05/2016 μαζί στο Εργατικό Κέντρο θεσσαλονίκης να κάνουμε γνωστό σε όλους τους ( κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς, κομματικούς καθώς και κυβερνητικούς φορείς )  και στον Ελληνικό Λαό, ότι οι συνταξιούχοι μας, άντεξαν σε' αυτά τα οικονομικά και κοινωνικά αδιέξοδα που μας επέβαλαν. Αρνούμαστε στο εξής να δεχθούμε άλλη οικονομική και κοινωνική ταπείνωση προκειμένου  να αμβλύνουν την άγνωστη σ' αυτούς και στον ελληνικό λαό σύγκληση των οικονομιών των χωρών της Ε.Ε. Βροντοφωνάζουμε για ΝΑ ακούσουν όλοι ότι ΔΕΝ οδηγήσαμε ΕΜΕΙΣ οι συνταξιούχοι σιδηροδρομικοί την χώρα σ' αυτά τα αδιέξοδα. Αντίθετα κάναμε το καθήκον μας προκειμένου το λαϊκό μέσον μεταφοράς που ήταν ο ΟΣΕ να είναι εργαλείο στις ανάγκες του.        Επιδιώκουμε από τώρα και στο εξής να καταλογίζουμε τις πολιτικές ευθύνες εκεί που πραγματικά ανήκουν καθώς από εδώ και εμπρός θα αντιστεκόμαστε ουσιαστικά σε κάθε νέα αφαίμαξη και λεηλασία στην σύνταξη μας. Καθημερινά θα διεκδικούμε πολιτισμένα την επιστροφή αυτών που άδικα μας αφαίρεσαν χωρίς καν να μας ρωτήσουν.

 Α. Την αποκατάσταση όλων των περικοπών από κύριες και επικουρικές συντάξεων.  Β. Την επαναφορά των δώρων  Γ. Την ανακεφαλαιοποίηση των ταμείων και την επιστροφή των κλεμμένων αποθεματικών.  Δ. Την επιστροφή των αποθεματικών του ταμείου πρόνοιας που υπεξαιρέθηκαν από το PSI ώστε να δοθούν τα εφάπαξ στους συναδέλφους. Ε. Την επαναφορά του τρόπου υπολογισμού στο εφάπαξ για όσους εξήλθαν μετά την 01/01/2014 Ζ. Την καταβολή του υπόλοιπου των αποζημιώσεων στους 200 συναδέλφους που τους χορηγήθηκαν μόνο 5.000 ευρώ.  Η. Την ουσιαστική αναβάθμιση του συστήματος υγείας. Ι. Την βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής μας περίθαλψης.  Κ. Την άμεση απονομή της σύνταξης και του εφάπαξ στους νέους δικαιούχους και ο σεβασμός από τα διευθυντικά στελέχη σους συνταξιούχους μας.

  Όλα αυτά είναι από εδώ και εμπρός είναι η κόκκινη γραμμή για τους συνταξιούχους μας που εάν δεν ξεκινήσει ο ουσιαστικός διάλογος με τους συνδικαλιστικούς φορείς του, άμεσα, θα είναι η αρχή για κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες ενάντια σ' αυτούς που κατά την άποψή μας έχουν την ευθύνη.

  Ψηφίστηκε ομόφωνα και θα δοθεί στα αντίστοιχα όργανα και φορείς.

  Μη έχοντας άλλο θέμα ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης έκλεισε την συνεδρίαση.

 

  ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γ. Σ :    ΣΙΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ