1ο Πρακτικό Δ.Σ του Σ.Φ.Σ.Θ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Έτος ιδρ. 1986 υπ΄αρθ.  292/1987 Κορδελιό Ν Μοναστηρίου 7Β Στρατιωτική Στάση τκ 56334 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 2310559590, 2310599134 – φαξ: 2310559531  e- mail:  sfsth@.gr & site: ιστοσελίδα  www.sfsth.gr

                                                                                                                                                                                                     Θεσσαλονίκη 18-05-2016

1ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Σήμερα Τρίτη 17/05/2016 και ώρα 19:00 στα γραφεία του συλλόγου, συνεδρίασε το νέο Διοικητικό συμβούλιο, που εκλέχτηκε μετά τις αρχαιρεσίες  της 16/05/2016, σε πρώτη τακτική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε σώμα. Να τονιστεί ότι καλέστηκαν όλοι οι υποψήφιοι από τον πλειοψηφούντα Γιαννακούδη Ι.

Παρόντες οι : Γιαννακούδης Ι, Πάταρας Κ, Μυλωνάκης Α, Κιάκου Α, Αλεξανδρής Ν, Δήμπαλας Γ, Σπάσος Ι, Βαφειάδης Μ

Απόντες οι : Τζιώλας Ι, Μίγγας Χ [δικαιολογημένοι]

Μετά από διεξοδική, επίμονη αλλά εποικοδομητική συζήτηση [ κατατέθηκαν διάφορες απόψεις και προτάσεις ] και μετά την άρνηση του Γιαννακούδη Ι να  αναλάβει την θέση του προέδρου καταλήξαμε με ομόφωνη απόφαση η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου να είναι η παρακάτω  συμπεριλαμβανομένων και των αναπληρωματικών μελών.

Πρόεδρος:         Μυλωνάκης Ανδρέας

Γ. Γραμματέας: Γιαννακούδης Ιωάννης

Αντιπρόεδρος:  Δήμπαλας Γεώργιος

Ταμίας:              Πάταρας Κων/νος

Έφορος:             Αλεξανδρής Νεοκλής

Τακτικά μέλη:   Κιάκου Αννέτα

                          Τζιώλας Ιωάννης

Αναπλ. Μέλη:   Σπάσος Ιωάννης

                          Βαφειάδης Μαργαρίτης

                          Μίγγας Χρήστος

 

                                                                              Με  φιλική εκτίμηση το Διοικητικό Συμβούλιο