Εκλογές στο Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Θεσσαλονίκης

                                              ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                           Κορδελιό Νέα Μοναστηρίου 7Β  Στρατιωτική στάση τ.κ 56334 Θεσσαλονίκη

            Τηλ: 2310559590, 2310599134 – fax: 2310559531 mail: sfsth@.gr & Ιστοσελίδα www.sfsth.gr

                                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  -  ΚΑΛΕΣΜΑ

Αρχαιρεσίες: παρακάτω σας καταθέτουμε πιστό αντίγραφο από την Γ. Συνέλευση του συλλόγου που έγινε την Μ Δευτέρα στο Μουσείο. Όσοι φίλοι που σίγουρα δεν είναι λίγοι, αγαπούν, έχουν μεράκι, όρεξη και θέλουν να βοηθήσουν να συμμετέχουν στην  προσπάθεια για την ανάδειξη του συλλόγου μας, του Μουσείου μας  καλούνται να συμμετάσχουν στην διαδικασία των αρχαιρεσιών και όχι μόνο. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε τις μεγάλες δυνατότητες που έχει ο σύλλογος μας αρκεί να υπάρξει η ανάλογη συμμετοχή των μελών του.

5. Θέμα:  Αρχαιρεσίες Τέθηκε από το προεδρείο της συνέλευσης ολοκληρωμένη πρόταση για τις αρχαιρεσίες [εκλογές] και μετά από κάποιες ερωτήσεις και τοποθετήσεις ψηφίστηκε και αποφασίστηκε ομόφωνα να ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία ενώ ορίστηκε επιτροπή αποτελούμενη από τους παρακάτω: Σπάσος Ιωάννης, Κιάκου Αννέτα, Μυλωνάκης Ανδρέας, Πάταρας Κων/νος και Γιαννακούδης Ιωάννης οι οποίοι θα επιμεληθούν την όλη διαδικασία. Τέλος ψηφίστηκε ομόφωνα η εφορευτική επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τους παρακάτω:   1. Δοϊνούδη Δημήτριο   2.  Κεραμάρη Δημήτριο:

Ημερομηνία εκλογών: Δευτέρα 16 Μαίου 2016   Τόπος: Γραφεία του συλλόγου [Μουσείο] Ώρες: 10:00 έως 20:00  Τρόπος: όπως ορίζει το καταστατικό. 7μελές Δ.Σ με 3 αναπληρωματικά μέλη και 3 μέλη εξελεγκτική επιτροπή με 2 αναπληρωματικά. Εκλογικό σύστημα πλειοψηφικό με πολυσταυρία [μέχρι 5 σταυρούς για το Δ.Σ και 3 σταυρούς για την Εξελεγκτική Επιτροπή.]Υποψηφιότητες θα δέχονται τα μέλη της επιτροπής και στα γραφεία του συλλόγου καθημερινά 11:00 με 13:00 τηλ 2310559590 έως την Τετάρτη  11 Μαίου 19:00  Η εκλογική επιτροπή αφού ελέγξει τις υποψηφιότητες,  και πληρούν τις προϋποθέσεις ανακηρύσσει τους υποψηφίους και τους ανακοινώνει στα μέλη. Επίσης φροντίζει να τυπωθούν ψηφοδέλτια [ενιαίο κατά αλφαβητική σειρά] τα οποία θα δοθούν μαζί με κατάσταση των οικονομικά τακτοποιημένων μελών στην Εφορευτική Επιτροπή. Η οποία με την σειρά της καταρτίζει κατάσταση [πίνακα] ψηφισάντων, στην οποία τα μέλη που ψηφίζουν  υπογράφουν δίπλα στο όνομα τους. Επίσης  συντάσουν πρακτικό ψηφοφορίας το οποίο αφού υπογραφεί μετά το πέρας της διαδικασίας το παραδίδουν στην Διοίκηση.  Δικαίωμα ψήφου: Όλοι οι οποίοι είναι μέλη [ακόμα και την ημέρα των εκλογών θα μπορεί καποιος να εγγραφεί ] και είναι οποσδήποτε οικονομικά τακτοποιημένοι τουλάχιστον την τρέχουσα ετήσια περίοδο. [συνδρομή 10 ευρώ]

Τρόποι επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών: Εκτός των τηλεφωνικών επαφών θα υπάρχουν αναρτήσεις σε πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία του συλλόγου. Επίσης όσοι μπορούν μέσω διαδικτύου από τις ιστοσελίδες του συλλόγου μας, του Συνδέσμου συντ/χων σιδηρ/κών και από τα Σιδηροδρομικά Νέα.     

                   ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

 

                                                                                                                            Με εκτίμηση

 

                                                                                                                Το Διοικητικό Συμβούλιο